OM FSA/ICSW

Forening for Sosialt Arbeid/ICSW Norway (FSA) er nasjonal komité for International Council on Social Welfare (ICSW) og er en frittstående og partipolitisk uavhengig forening.

FSA skal gjennom sin virksomhet arbeide for å redusere sosiale problemer og spre informasjon om sosiale forhold og tiltak. Organisasjonen skal være en kyndig og kritisk stemme i nasjonal, regional og internasjonal sosial politikk og gjennom det bidra til bedre levekår for svakstilte grupper.

Om ICSW - International Council on Social Welfare

ICSW gathers and distributes information to civil society organisations, governments and intergovernmental organisations. It spreads information through journals, reports, electronic newsletters and its website. 

ICSW undertakes research and organises consultations to help analyse problems and develop policies. Each of our global biennial conferences covers a very wide range of issues. Other forums, seminars and workshops are convened on specific topics.

Forening for Sosialt Arbeid - ICSW Norway

 

Som nasjonal komite av ICSW slutter Forening for Sosialt Arbeid seg til FNs menneskerettigheter og arbeider for styrking av sosial velferd, sosial utvikling og sosial rettferdighet. Hovedoppgaven for Forening for Sosialt Arbeid og ICSW er å fremme sosial og økonomisk utvikling som reduserer fattigdom, vanskelige leveforhold og sårbarhet blant mennesker verden over. Organisasjonen forsvarer fundamentale rettigheter som rett til mat, bolig, opplæring, helsetjenester og sikkerhet. Vi mener disse rettighetene er av stor betydning for frihet, rettferdighet og fred. NHSF arbeider f rå fremme demokrati, like muligheter for alle, fri rett til å uttale seg og adgang til nødvendig helse- og sosialtjenester.

 

logo icsw