Om ICSW - International Council on Social Welfare

ICSW gathers and distributes information to civil society organisations, governments and intergovernmental organisations. It spreads information through journals, reports, electronic newsletters and its website. 

ICSW undertakes research and organises consultations to help analyse problems and develop policies. Each of our global biennial conferences covers a very wide range of issues. Other forums, seminars and workshops are convened on specific topics.

We prepare written policy submissions, lobby governments and organise delegations to attend key international meetings. We also work with other international organisations, especially by convening joint meetings and developing consistent policies.

ICSW nettside: http://icsw.org/


Forening for Sosialt Arbeid - ICSW Norway

 

Som nasjonal komite av ICSW slutter Forening for Sosialt Arbeid seg til FNs menneskerettigheter og arbeider for styrking av sosial velferd, sosial utvikling og sosial rettferdighet. Hovedoppgaven for Forening for Sosialt Arbeid og ICSW er å fremme sosial og økonomisk utvikling som reduserer fattigdom, vanskelige leveforhold og sårbarhet blant mennesker verden over. Organisasjonen forsvarer fundamentale rettigheter som rett til mat, bolig, opplæring, helsetjenester og sikkerhet. Vi mener disse rettighetene er av stor betydning for frihet, rettferdighet og fred. NHSF arbeider f rå fremme demokrati, like muligheter for alle, fri rett til å uttale seg og adgang til nødvendig helse- og sosialtjenester.

 

logo icsw