OM FSA/ICSW

Forening for Sosialt Arbeid/ICSW Norway (FSA) er nasjonal komité for International Council on Social Welfare (ICSW) og er en frittstående og partipolitisk uavhengig forening.

FSA skal gjennom sin virksomhet arbeide for å redusere sosiale problemer og spre informasjon om sosiale forhold og tiltak. Organisasjonen skal være en kyndig og kritisk stemme i nasjonal, regional og internasjonal sosial politikk og gjennom det bidra til bedre levekår for svakstilte grupper.

Styre 

Forening for sosialt arbeid (FSA) har følgende styre:

Njål Petter Svenson, leder

Randi Reese, nestleder
Solveig Askjem
Tor Stavnsborg
Linda Evja
Katrine Mauseth Woll
Kirsten Rytter
Bente Moseng
Arne Backer Grønningssæter
Signe Ylvisaker

Forretningsøfrer er Thorleif Gulliksen

Medlemskap

Både enkeltpersoner og organisasjoner kan bli medlem av FSA.
Medlemskap koster kr. 1000,- for organsiasjoner og kr. 200,- for enkeltmedlemmer.

Følgende organisasjoner er medlem av FSA:

Frelsesarmeen
Fellesorganissasjonen (FO)
Diakonhjemmets Høyskolesenter
Sosionom Reis Deg
Stiftelsen Kirkens Bymisjon


Forening for Sosialt Arbeid - ICSW Norway

 

Som nasjonal komite av ICSW slutter Forening for Sosialt Arbeid seg til FNs menneskerettigheter og arbeider for styrking av sosial velferd, sosial utvikling og sosial rettferdighet. Hovedoppgaven for Forening for Sosialt Arbeid og ICSW er å fremme sosial og økonomisk utvikling som reduserer fattigdom, vanskelige leveforhold og sårbarhet blant mennesker verden over. Organisasjonen forsvarer fundamentale rettigheter som rett til mat, bolig, opplæring, helsetjenester og sikkerhet. Vi mener disse rettighetene er av stor betydning for frihet, rettferdighet og fred. NHSF arbeider f rå fremme demokrati, like muligheter for alle, fri rett til å uttale seg og adgang til nødvendig helse- og sosialtjenester.

 

logo icsw