OM FSA/ICSW

Forening for Sosialt Arbeid/ICSW Norway (FSA) er nasjonal komité for International Council on Social Welfare (ICSW) og er en frittstående og partipolitisk uavhengig forening.

FSA skal gjennom sin virksomhet arbeide for å redusere sosiale problemer og spre informasjon om sosiale forhold og tiltak. Organisasjonen skal være en kyndig og kritisk stemme i nasjonal, regional og internasjonal sosial politikk og gjennom det bidra til bedre levekår for svakstilte grupper.

Du finner også FSA på Facebook

Styre 

I 2023 har Forening for sosialt arbeid (FSA) følgende styre:

Randi Reese, leder

Elin Herikstad, nestleder
Njål Petter Svensson
Kirsten Rytter
Bente Moseng
Arne Backer Grønningsæter
Kathrine Haugland Martinsen
Anna-Sabina Soggiu
Håvard Aaslund
Janne Tangen 

Forretningsfører er Thorleif Gulliksen

 

FSA er medlem i Velferdsalliansen

 

Medlemskap

Både enkeltpersoner og organisasjoner kan bli medlem av FSA.
Medlemskap koster kr. 1000,- for organsiasjoner og kr. 200,- for enkeltmedlemmer.

Følgende organisasjoner er medlem av FSA:

Frelsesarmeen
Fellesorganissasjonen (FO)
VID Vitenskapelige høgskole 
Sosionom Reis Deg
Stiftelsen Kirkens Bymisjon