Åpent møte: Hva må til for å reformere Nav?

Seminaret er utsatt til høsten 2022!  

Arr: FSA Forening for sosialt arbeid/Norsk nasjonalkomite for ICSW 

Vi tar utgangspunkt i  noen grunnleggende spørsmål:  

· hva skjer med unge med store behov for tilpasset opplæring når de går ut av videregående?

· hva skjedde med NAV? 

· hva skal til for å reformere NAV?

 

Program: 

1300 - 13:10  Velkommen v/ Njål Petter Svensson leder FSA

 

13:10 -13:40

Spesialpsykolog Tove Marberger; Unge og uføre  videregående skole - men uten planmessig overføring til NAV  

14:00 -  14:30 Knut Fossestøl, Oslo met "Utviklingen i NAV: Hvordan var NAV tenkt og hvordan er det utviklet.  Sosialtjenestens plass." 

14:30 - 15:30 Hva skal til for å reformere NAV?   Panel og diskusjon ledet av Arne Grønningsæther og Kirsten Rytter